.

_WW15831 2.JPG

Łukasz Sokół

Urodzony w 1981 r. w Warszawie. Absolwent Europejskiej Akademii Fotografii. Dyplomy u Tomasza Tomaszewskiego i Izabeli Jaroszewskiej. Absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Zajmuje się reportażem i portretem. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi, korporacjami, prasą polską i zagraniczną. 

Swoje projekty realizował w Australii, USA, Afryce, Indiach i Europie. Publikował w "The Sunday Times Magazine", "Australian PhotoJournalist", "Marie Claire" (Węgry), “Photo RAW”, "La Vie", "GEOlino", “GIOIA”, "Dużym Formacie", "Wysokich Obcasach", "Polityce", "Zwierciadle", "Sensie" i "Tygodniku Powszechnym".

Nagrody

2012  GRAND PRESS PHOTO, II miejsce w kategorii sport, zdjęcie pojedyncze
2011  ROZWÓJ W OBIEKTYWIE, Nagroda Grand Prix, konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP
2010  SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS, nominowany w kategorii contemporary issues za „NAJCENNIEJSZA RZECZ”
2010  BZWBK PRESS FOTO, I miejsce w kategorii społeczeństwo, zdjęcie pojedyncze
2009  VIVA! PHOTO AWARDS, I miejsce w kategorii reportaż za "NAJCENNIEJSZA  RZECZ"
2009  WKF NATIONAL GEOGRAPHIC, wyróżnienie w kategorii reportaż za "BRONCO  BRANDING"
2009  BZWBK PRESS FOTO, III miejsce w kategorii cywilizacja za reportaż "OUTBACK ROADS"

Wystawy indywidualne

2012  NAJCENNIEJSZA RZECZ, Korjaamo Café and the Culture Tram, Helsinki
2005  EAST – WEST, Galeria Luksfera, Warszawa

Ważniejsze wystawy zbiorowe 

2014  POWSTAŃCY 1944/70/2014, Aleje Ujazdowskie, Warszawa
2012  MOŻE MORZE, Leica Gallery, Warszawa
2009  JEDNA CIĄŻA – DWUDZIESTU…, Galeria Apteka Sztuki, Warszawa
2005  IV Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi
2005  FOTOGReafIE, Galeria Sztuki WOZOWNIA, Toruń
2003  II Międzynarodowy Festiwal Fotografii w Łodzi
2003  WOMEN FROM THE HAGUE AND WARSAW, Biblioteka Publiczna, Haga, Holandia

 

ENG

Łukasz Sokół

Born in 1981 in Warsaw. Graduated from the European Academy of Photography. Completed his diplomas under Tomasz Tomaszewski's and Izabela Jaroszewska's supervision. Graduated from the Leon Kozminski Academy of Management and Entrepreneurship.

He works on the reportage, portrait and architecture. He cooperates with NGO’s, corporations, polish and international press.

He has worked on his photographic projects in Australia, USA, Africa, India and Europe.
His photos were published in "
The Sunday Times Magazine", "Australian PhotoJournalist",  "Marie Claire Hungary", “Photo RAW”, "La Vie", "GEOlino", “GIOIA”, "Duzy Format", "Wysokie Obcasy", "Polityka", "Zwierciadlo", "Sens" and "Tygodnik Powszechny" magazines.

Awards 

2012  GRAND PRESS PHOTO , 2nd prize singles in "Sport” category
2011  LENS ON DEVELOPMENT, Grand Prix prize, contest by Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland
2010  SONY WORLD PHOTOGRAPHY AWARDS, shortlisted in „contemporary issues” category for "THE MOST PRECIOUS THING"
2010  BZWBK PRESS PHOTO, 1st prize singles in "Society” category
2009  VIVA! PHOTO AWARDS 2009, 1st prize in "Stories" category for "THE MOST PRECIOUS THING"

2009  NATIONAL GEOGRAPHIC Poland, distinction in "Stories" category for"BRONCO BRANDING"
2009  BZWBK PRESS PHOTO, 3rd prize stories in "Civilisation" category for "OUTBACK ROADS"

Individual exhibitions

2012  THE MOST PRECIOUS THING, Korjaamo Café and the Culture Tram, Helsinki, Finland
2005  EAST – WEST, Luksfera Gallery, Warsaw, Poland

Collective exhibitions (selected)

2014  INSURGENTS 1944/70/2014, Aleje Ujazdowskie, Warsaw, Poland
2012  MOZE MORZE, Leica Gallery, Warsaw, Poland.

2009  ONE PREGNANCY – TWENTY…, Apteka Sztuki Gallery, Warsaw, Poland
2005  4th International Fotofestiwal, Lodz, Poland
2005  FOTOGReafIE, Wozownia Art Gallery, Torun, Poland
2003  2nd International Fotofestiwal, Lodz, Poland
2003  WOMEN FROM THE HAGUE AND WARSAW, City Library, The Hague, Holland